Vítejte na stránkách specializované plicní ambulance, která má dvě ordinace. První ve měste Kuřimi a druhou v Tišnově. Jejich majitelem je společnost Plice.eu, s.r.o..
V této ambulanci provádíme specializovanou péči pro pacienty s plicními chorobami, zahrnující jejich diagnostiku, prevenci, terapii a dispenzarizaci.

Z přístrojového vybavení je v této ambulanci k dispozici moderní spirometr (s možností provádení bronchodilatačních testù), oximetr, EKG.

Možnost měření vydechovaného oxidu dusnatého NO přístrojem Niox Vero od švédského výrobce Aerocrine AB, k diagnostice bronchiálního astmatu.
Stanovení množství oxidu dusnatého (NO) ve vydechovaném vzduchu pomocí přístroje Nioxmino - toto množství je přímo úměrné intenzitě eozinofilního zánětu v dýchacích cestách.
Vyšetření se provádí zpravidla v rámci diferenciální diagnostiky při podezření na astma u pacienta dosud neléčeného protizánětlivou terapií, při nastavení účinné protizánětlivé terapie u astmatika nereagujícího na dosavadní terapii, při monitorování perzistujícího astmatu a před vysazením protizánětlivé léčby a za 3 měsíce po jejím vysazení.
Tato metoda je hrazena naší ambulanci všemi smluvními ZP.

Nově používáme v ambulanci v Tišnově speciální kabinu pro vyšetření bodypletysmografické (umožňuje změřit veškeré dostupné plicní objemy) a plicní difuze (prostup kyslíku přes alveolokapilární membránu do krevního oběhu). Dosud bylo nutno pacienty na toto vyšetření odesílat do Brna. Vyšetření je duležité pro diagnostiku a sledování vývoje chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), astmatu, intersticiálních plicních onemocnění (fibrózy), polékových postiženích plic a v poslední době diagnostice a sledování vývoje LongCovid po infekci virem SarsCov2 a onemocnění Covid19. Metoda MIP a MEP při určení síly vdechových a výdechových svalů hrudní stěny je duležitá u onemocnění dýchacích cest, zvláště pak k určení efektu plicní rehabilitace.

Tip pro pacienty po prodělaném onemocnění COVID-19

 
Kontakty
Adresa: Plice.eu, s.r.o., poliklinika Kuřim, Blanenská 982, 664 34, 4. patro, Ambulance Tišnov ve dnech Út St Čt, Na Rybníčku 587
Telefon: 530 506 525 - Po + Pá    Od 1.4.2020 také Út St Čt na čísle 608 496 142
E-mail: chladil@plice.eu
IČO: 29254396
 
POZOR!!! Dovolená 5. - 16.7.2021
OCKOVANI Covid - Informace pro pacienty: • Váš ošetřující lékař posoudí Váš zdravotní stav (kód je určen pouze pro těžké pacienty !) a pokud žijete s onemocněním, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytne Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace. • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem. • Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021. • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední návštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování. • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona. • Díky umožnění přednostního očkování zranitelných osob napomůžeme nejen jejich efektivní ochraně, ale též stabilizaci poskytování zdravotních služeb v ČR.