Narodil jsem se v roce 1969 v Brně.
Zde jsem absolvoval ZŠ a gymnázium, po absolvování lékařské fakulty Masarykovy university v Brně v roce 1994 jsem pracoval sedm let v nemocnici v Brně Bohunicích na třech interních klinikách.
Po složení atestace z vnitřního lékařství jsem pracoval na Klinice TBC a respiračních onemocnění a oddělení funkčního vyšetřování plic. V této době jsem byl i vedoucím lékařem Poradny pro odvykání kouření.
Od roku 2001 jsem pracoval nejprve jako sekundární lékař na interním oddělení tišnovské nemocnice, poté rok na interní ambulanci a následně jako vedoucí lékař jednotky intenzivní péče v této nemocnici.
Od roku 2003 jsem též členem výjezdových skupin Rychlé lékařské pomoci v Tišnově.

Do roku 1993 jsem bydlel v Brně Kohoutovicích, po svatbě jsem se přestěhoval do Kuřimi, kde nyní bydlím s rodinou.

Nemocnice FN Bohunice Brno X/94 - II/01
X/94 - VIII/95II. Interní klinika (onkohematologie)
IX/95Klinika infekčních chorob
X - XII/95III. Interní klinika (gastroenterologie)
I - V/96I. Interní klinika (kardiologie)
VI - VII/96Neurologická klinika
VIII - XII/96Klinika TBC a respiračních nemocí
X/96Mezinárodní certifikát homeopatické terapie
I - III/97Oddělení digestivní chirurgie
IV/97Atestace I. stupně z vnitřního lékařství
X/95 - XII/97Oddělení informačních technologií a zdravotních pojišťoven
V/97 - XII/98Klinika TBC a respiračních nemocí
97 - IX/2000Oddělení funkčního vyšetřování - plicní část
X/99 - II/01Vedoucí lékař Poradny pro odvykání kouření
III/00Předatestační kurz TBC a respirační nemoci, Veřejné zdravotnictví
X/00-II/01Klinika TBC a respiračních nemocí
Nemocnice Tišnov III/01 - III/04
III/01 - III/04Interní oddělení
XI/02ARO, FN nem. U Sv. Anny Brno stáž
XII/02 - III/04Služby RLP Tišnov
III/03Licence oboru Vnitřní lékařství
V/03 - III/04Vedoucí lékař JIP int. odd.
VII/03Licence oboru Tuberkulóza a respirační nemoci
IV/04 - VI/07Územní stanice záchranné služby Brno, lékař RLP
od VII/07Externí lékař Zdravotnické záchranné služby JMK