Fangestromův test závislosti na nikotinu

 1. Jak brzy po probuzení si zapálíte první cigaretu?
  do 5 min
  za 6 - 30 min
  za 31 - 60 min
  po 60 min
 2. Je pro Vás problém nekouřit tam, kde to není dovoleno?
  ano
  ne
 3. Které cigarety byste se nejméne rád vzdal/a?
  té první ráno
  kterékoliv jiné
 4. Kolik cigaret denně kouříte?
  10 nebo méně
  11 - 20
  21 - 30
  31 a víc
 5. Kouříte víc v prvních hodinách dne po probuzení než ve zbytku dne?
  ano
  ne
 6. Kouříte, když jste nemocný/á tak, že strávíte většinu dne na lůžku?
  ano
  ne