Společnost pro Chronickou obstrukční plicní nemoc
http://www.copn.cz
Péče o dýchání
http://www.peceodychani.cz
Česká iniciativa pro astma
http://www.cipa.cz
Pylová služba
http://www.alergie.cz
Můj inhalátor
https://www.mujinhalator.cz
Test kontroly astmatu
http://www.astmatest.cz
Automatizovaný informační systém léčivých přípravků
http://www.aislp.cz/cs
Artsana inhalátory
http://www.aimport.cz/cz/artsana/respirace/inhalatory
Zdravotní ústav Brno
http://www.zubrno.cz
Česká lékařská komora
http://www.lkcr.cz
Sdružení ambulantních specialistů
http://www.sasp.cz
Všeobecná zdravotní pojišťovna
http://www.vzp.cz
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
http://www.zpmvcr.cz/
Vojenská zdravotní pojišťovna
http://www.vozp.cz/
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
http://www.cpzp.cz
Oborová zdravotní pojišťovna
http://www.ozp.cz/